compensa

Expand/Collapse
I
1. GN [ nom +persoană ] 2. GN [ ac +negativ ] 3. GP [ cu / prin ] / V [ ger. ]

a. a suplini o lipsă cu altceva: Firma compensează pierderile cu / prin prețuri mari. // Ion își compensează deficiențele native muncind asiduu.

b. a îndrepta un rău printr-un bine: Domnitorul compensa sângele vărsat în războaie construind mănăstiri.

II
1. GN [ nom ] 2. GN [ ac ]
V [ se ] 1. GN [ nom +plural ] 2. (fac.) GAdv [ reciproc ] / GN [ ac +reciproc ] / GP [ între +reciproc ]

a (se) contrabalansa: Elasticitatea clădirii trebuie să compenseze forța unui cutremur. // Prostia și bunătatea se compensează (reciproc / una pe alta / între ele).