media

Expand/Collapse
I
1. GN [ nom +persoană ] 2. GN [ ac +situație ] / GP [ între +plural ]

a sta la mijloc (pentru a înlesni comunicarea): Prefectura mediază litigiile cu privire la limitele de hotar. // Javier Solana mediază conflictul dintre Georgia şi Abkhazia. // Moise a mediat între cer şi poporul său.

II
1. GN [ nom +persoană ] 2. GN [ ac +eveniment ]

a facilita: Agenţii mediază trimiterea muncitorilor români în străinătate.