rezulta

Expand/Collapse
I
1. GN [ nom +fapt / +idee ] / GV [ +fapt / +idee ] 2. (fac.) GP [ din / de +sursă ]

a decurge (logic) din; a reieși: O acţiune socială (colectivă) rezultă din acţiunile raţionale individuale. // Că această crimă a fost premeditată rezultă din minuțiozitatea cu care a fost săvârșită. // Această teorie rezultă din interpretarea cauzală a mecanicii. // De aici rezultă următoarea ipoteză. // Cântărind bine toate circumstanțele, rezultă că echipa n-a avut intenția expresă de a ucide pe Dan Bogdan.

II
1. GN [ nom ] 2. (fac.) GP [ din / de la +sursă ]

a fi produs: Căldura produsă rezultă din reacțiile chimice intracelulare și din contracțiile musculare. // Inflamarea creierului (encefalită) poate rezulta de la infecția cu un virus. // Numele mănăstirii Horezu a rezultat de la cuvântul „huhurezi”. // Mesajul de eroare care rezultă surprinde identificatorul de tip de eroare.