admite

Expand/Collapse
I
1. GN [ nom +persoană ] 2. GN [ ac +idee / +fapt ] / GV [ +idee / +fapt ] 3. (fac.) GP [ drept / ca +trăsătură ]

a. a considera ca adevărat: Contrar budismului, shintō nu a admis ideea transmigrării sufletelor. // Mai mult femeile admit reîncarnarea. // Președintele a admis că există o problemă. // Motru a admis ca normal ceea ce în Europa contemporană lui fusese admis tacit sau consensual.

b. a aproba; a fi de acord: Europa a admis că ţările incluse în programe de ajutor extern nu trebuie penalizate prin dobânzi. // Tribunalului Argeș admisese cererea de eliberare provizorie. // Curtea Constituțională a admis drept constituţională formula “Parlamentul decide calea de urmat”.

II
1. GN [ nom +persoană ] 2. GV [ (ca) să +rezultat ]

a permite: Vânzătorul nu admitea ca oamenii să aducă mărfurile înapoi.

III
1. GN [ nom +instituție ] 2. GN [ ac +uman ] 3. (fac.) GP [ ca / drept +funcție ] / GP [ la +examen ]

a primi; a accepta: Biserica anglo-catolică admite femei ca preoţi. // Universitățile de stat admit candidați din învățământul privat la examenul de licență. // CEC s-a abătut de la lege când a admis, drept participanţi la referendum, aceste formaţiuni politice.

IV
1. GN [ nom ] 2. GN [ ac ]

a fi compatibil cu: Orice fenomen fizic admite un model mecanic. // Sistemul admite soluții nenule.