abate

Expand/Collapse
I
1. GN [ nom ] 2. GN [ ac ] / V [ se ] 3. GP [ din / de la +direcție ]

a (se) îndepărta de la o direcţie: Râul s-a abătut din albia sa naturală. // Tovărăşiile cele rele i-ar abate întrucâtva pe copii de la calea dreaptă.

II
V [ se ]
1. GN [ nom +uman ] 2. GP [ pe la / la +țintă ]

a se opri undeva părăsind drumul iniţial: Maria s-a abătut pe la bunica ei. // După porunca părintelui său, Teodora s-a abătut la mănăstirea aceea.

III
1. GN [ nom +stimul ] 2. GN [ ac +animat ]

a întrista: Scrisoarea Mariei l-a abătut pe Ion.

IV
V [ se ]
1. GN [ nom +fenomen +negativ / +fenomen_atmosferic ] 2. GP [ asupra / peste +persoană / +loc +viu ]

a se produce violent afectând ceva: Crunta teroare s-a abătut asupra României. // Căldura neobișnuit de mare s-a abătut asupra culturilor. // Mare furtună cu potop s-a abătut peste București.