privi

Expand/Collapse
I
1. GN [ nom +animat ] 2. GN [ ac +corp ] / GP [ +țintă ] / GP [ +direcție ] / GAdv [ +direcție ] 3. (fac.) GP [ +instrument ]
V [ se ] 1. GN [ nom +animat +plural ] 2. (fac.) GN [ ac +reciproc ]
V [ se ] 1. GN [ nom +animat ] 2. GP [ +instrument ]

a-și fixa privirea pe ceva sau într-o direcție: Ion privește tabloul. // Copiii priveau la televizor. // Maria privește pe fereastră (cu binoclul). // Ion privea înapoi din când în când să vadă dacă este urmărit. // Tigrii se priveau (unul pe altul) drept în ochi. // Maimuța se privea în oglindă.

II
V [ se ]
1. GN [ nom +persoană ] 2. (fac.) GP [ în +instrument ]

a se autoexamina; a se regăsi: Suntem ochii universului care se privește pe sine. // O naţiune se priveşte pe sine însăşi într-o lungă galerie de portrete din epocă în epocă.

III
1. GN [ nom +persoană ] 2. GN [ ac ] / V [ se ] 3. GP [ ca (fiind) ] / GAdv [ ca pe ]

a (se) considera: Populația își privea sărăcia ca fiind indusă de cauze obiective. // Recursul este privit ca nefondat. // Bărbatul își privea soția ca pe proprietatea lui absolută. // Martirul se privește pe sine ca fiind un salvator.

IV
1. GN [ nom +persoană ] 2. GN [ ac +fapt ] 3. GP [ +mod ] / GAdv [ +mod ]

a se raporta (într-un anumit fel): Europa privește această migrație cu îngrijorare. // Maria privea situaţia foarte senin.

V
V [ 3 ]
1. GN [ nom ] 2. GN [ ac ]

a se referi la...: Acest principiu nu priveşte decât anumite acte europene.

VI
V [ 3 ]
1. GN [ nom ] 2. GN [ ac +persoană ]

a fi de interes sau de competența cuiva: Grijile părinților nu-i priveau pe copii.

Expressions
  • a nu privi ceva cu ochi buni = a dezaproba
  • în (ceea) ce privește… = în privința…; relativ la…