merge

Expand/Collapse
I
1. GN [ nom +mișcare ] 2. (fac.) GP [ +sursă ] 3. (fac.) GP [ +țintă ] / GAdv [ +țintă ] 4. (fac.) GP [ +cale ] 5. (fac.) V [ ]

a se deplasa; a curge: Copilul merge (de acasă) (la școală) / (acolo) (pe același drum). // Râul acesta merge până la lacul de acumulare pe sub dealuri. // Copiii erau supărați că nu pot merge să-l vadă pe Moș Crăciun (la mall). // Mergi să mănânci și tu ceva!

II
1. GN [ nom +uman ] 2. GP [ la +activitate / +instituție ]

(a se deplasa pentru) a participa la o activitate: Fetița merge la balet / cules de flori. // Ion merge la facultate.

III
1. GN [ nom ] 2. (fac.) GP [ +sursă ] 3. GP [ +țintă ] 4. (fac.) GP [ +cale ]

a se întinde: Autostrada Soarelui merge (de la București) la Constanța (prin mijlocul Dobrogei). // Alte domenii atacate în aria epicului merg de la proza latină clasică până la literaturile anglo-saxone.

IV
1. GN [ nom ] 2. GP [ până la +țintă ]

a ajunge: Ura ei nu a mers până la a-l ucide. // Vorba Mariei a mers la urechile șefei sale.

V
1. GN [ nom ] 2. GP [ spre / în / pe +direcție / +cale ] / GAdv [ +direcție ]

a. a evolua: Politica guvernului merge într-o direcție greșită. // Boala lui Ion merge spre bine. // Viața merge înainte.

b. a se conforma: Exercițiile sale foiletonistice merg îndeobște pe linia criticii estetice a lui M. Dragomirescu. // Lucrurile nu vor merge în conformitate cu preferinţele noastre.

VI
1. GN [ nom +sistem / +activitate ] / GV [ +fapt ]

a. a funcționa: Televizorul merge bine. // Lui Ion îi merge mintea. // Mariei îi merg uneltirile. // A mers să scot dopul din sticlă cu o sfoară.

b. a se derula (în continuare): Leafa merge. // Anii de vechime merg. // Treaba merge.

VII
1. GN [ nom ] 2. GP [ cu / în ]
1. GN [ nom +plural ] 2. GP [ cu / în +reciproc ]

a se potrivi: Carnea de pui merge cu vinul alb. // Cutia mică merge în cutia mare. // Aceste culori merg bine (unele cu altele). // Aceste cutii nu merg una într-alta.

VIII
V [ 3sg ]
1. GV [ +fapt ]

a fi potrivit: Merge să-ți legi părul în coc. // Nu merge să ne ducem în vizită la ora asta.

IX
1. GN [ nom +uman ] 2. GP [ cu +obiect ]

a purta (ca ținută): Ion merge cu un fes pe cap. // Maria merge cu părul despletit.

X
1. GN [ nom +marfă ]

a se vinde: Fustele plisate au mers foarte bine luna asta.

XI
1. GN [ nom +persoană ] 2. GP [ cu +persoană ]

a se ralia: Intelectualii merg cu candidatul socialiștilor.

Expressions
 • a merge în / la treaba lui = a-și relua treburile obișnuite
 • a(-i) merge ceva (drept) la inimă / suflet = a(-i) plăcea foarte mult
 • a merge ață = a se duce drept la țintă
 • de-i merge (sau să-i meargă) untul / colbul / fulgii / peticele = (a bate) zdravăn
 • a merge pe … = (despre vârstă) a se apropia de …
 • a merge prea departe = a depăși limitele îngăduite
 • a merge mână în mână = a fi în strânsă legătură
 • merge vorba că = se spune că
 • a-i merge cuiva vestea / numele / vorba că = se spune despre cineva că
 • a(-i) merge (cuiva) bine / rău = a evolua (sau a trăi) bine / rău
 • a merge înainte (sau în continuare) = a persevera