formula

Expand/Collapse
I
1. GN [ nom +persoană ] 2. GN [ ac +idee / +text ]

a transpune în cuvinte: Newton a formulat legea gravitației. // Deținutul a formulat o cerere de grațiere.

II
1. GN [ nom +persoană ] 2. GP [ ca / drept ] 3. GN [ ac +idee / +text ]

a considera: Minoritatea maghiară a formulat ca / drept sarcină concretă organizarea de acţiuni culturale.