defini

Expand/Collapse
I
1. GN [ nom ] 2. GN [ ac ] / V [ se ] 3. (fac.) GP [ prin / ca (fiind) / drept +trăsătură / +text ]
1. GN [ nom +trăsătură / +text ] 2. GN [ ac ]

a delimita printr-o precizare sau o definiție; a caracteriza: Dacă hotarul defineşte individul prin delimitare, răscrucea îl defineşte prin opţiune. // Ortodoxia definește foarte detaliat mântuirea (ca fiind / drept procesul de îndumnezeire a omului). // Jung definește procesul realizării de sine prin termenul de "individuație". // O întreagă epocă se definește prin simbolistica ei. // Curajul, încrederea în sine, onestitatea definesc o personalitate puternică.